Tiêu chuẩn, quy định về quy mô xây dựng trường mầm non

Posted on Leave a commentPosted in Tin mầm non

Trường mầm non là công trình đặc biệt bởi đây là ngồi trường đầu đời của mỗi con người. Vì vậy, trường mầm non phải được xây dựng theo quyết định ban hành điều lệ trường mầm non trong Văn bản hợp nhất quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường mầm non là […]